0971.166.101

Dự Án Khu Đô Thị Hưng Hòa Thanh Liêm Hà Nam

Thời gian quy định 21,7 ha của khu vực này.

  • Khu nhà ở tổng hợp;
  • Khu trung tâm công cộng;
  • Khu thương vụ Quảng Đông;
  • Khu đặc tính sinh thái;
  • Khu nhà sản xuất;
  • Khu vui chơi giải trí;
  • Khu tổng hợp cao cấp.