0971.166.101

Mặt Đường 42 cạnh BV Việt Đức (77tr/m2)

Vị trí vị trí của họ

  • Phạm vi tôn Tín
  • Đường vòng x trên đường cong cong 42 đường 68m.
  • cách mạng 200m
  • Tiền mặt 5m x 22m = 110m2
  • Liên quốc: 0971166101-0836628222