0971.166.101

Cạnh Cầu Liêm Chính-Hồ Vực Khiếu (19tr/m2)

Phần còn lại của họ

  • Phần còn lại 6m x 22,6m = 136m2
  • Hà lan hà hà hà nam 300m
  • Làm thế nào để giảm giá
  • Phần còn lại
  • Giá rẻ19tr / m2
  • LH: 097166101-0836628222